STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Informacje o GCI
 Regulamin
 Fotogaleria
 GCI w Kuj.-Pom.
 ABC bezrobotnego
 Działalność gospodarcza
 Wolontariat
 Organizacje pozarządowe
 Urzędy Pracy w Kuj.-Pom.
 Ważne adresy
 Adresy www
 Wykaz szkół wyższych i uczelni
 Gmina Lubiewo
Odzwiedziły nas:

osoby
1PRACA
Serwis Urzędów Pracy
e-PLUS
Punkt Konsultacyjny
 • Wykaz szkół wyższych i uczelni

  WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH PAŃSTWOWYCH

  UNIWERSYTETY

  Uniwersytet w Białymstoku

  Uniwersytet Gdański

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  Katolicki Uniwersytet Lubelski

  KUL - Filia w Stalowej Woli

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Uniwersytet Łódzki

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  Uniwersytet Opolski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  Uniwersytet Warszawski

  Uniwersytet Wrocławski

  Uniwersytet Rzeszowski

  Uniwersytet Szczeciński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Uniwersytet Zielonogórski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  UCZELNIE TECHNICZNE

  Akadamia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

  Politechnika Białostocka

  Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

  Politechnika Częstochowska

  Politechnika Gdańska

  Akademia Morska w Gdyni

  Politechnika Śląska w Gliwicach

  Politechnika Świętokrzyska w Klielcach

  Politechnika Koszalińska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

  Politechnika Lubelska

  Politechnika Łódzka

  Politechnika Opolska

  Politechnika Poznańska

  Politechnika Radomska

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

  Politechnika Szczecińska

  Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

  Politechnika Warszawska

  Politechnika Wrocławska

  Politechnika Wrocławska-Filia w Jeleniej Górze

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

  UCZELNIE EKONOMICZNE

  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

  Akademia Ekonomiczna w Krakowie

  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

  UCZELNIE PEDAGOGICZNE

  Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

  Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

  Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

  Akademia Podlaska w Siedlcach

  Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

  UCZELNIE ROLNICZE

  Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  Akademia Rolnicza w Lublinie

  Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

  Akademia Podlaska w Siedlcach

  Akademia Rolnicza w Szczecinie

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Akademia Rolnicza we Wrocławiu

  UCZELNIE MEDYCZNE

  Akademia Medyczna w Białymstoku

  Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

  Akademia Medyczna w Gdańsku

  Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

  Akademia Medyczna im prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

  Akademia Medyczna w Warszawie

  Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich

  UCZELNIE TEOLOGICZNE

  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

  Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

  Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu

  Wyższa Szkoła Filozaficzno-Pedagogiczna "IGNATIANUM" w Krakowie

  AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

  Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

  UCZELNIE WOJSKOWE

  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

  Wyższa Szkoła Oficerska w Poznaniu

  Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

  Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

  UCZELNIE PODLEGŁE MSWiA

  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

  Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

  UCZELNIE ARTYSTYCZNE

  Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

  Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

  Akademia Muzyczna w Krakowie

  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

  Akademia Muzyczna im.Ignacego Jana Padarewskiego w Poznaniu

  Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie

  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

  Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

  Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

  Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

  Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

  Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

  Akademia Teatralna w Warszawie-Wydział Zamiejscowy w Białymstoku

  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

  Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

  WYKAZ NIEKTÓRYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH NIEPAŃSTWOWYCH

  Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki w Żywcu

  Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza

  Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej

  Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

  Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

  Wyższa Szkoła Informatyki i Nauk Społeczno-Prawnych w Bydgoszczy

  Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu

  Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach

  tel. (0-52) 396-37-00

  Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu

  Wyższa Szkoła Menadżerska w Świeciu

  Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi