STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Informacje o GCI
 Regulamin
 Fotogaleria
 GCI w Kuj.-Pom.
 ABC bezrobotnego
 Działalność gospodarcza
 Wolontariat
 Organizacje pozarządowe
 Urzędy Pracy w Kuj.-Pom.
 Ważne adresy
 Adresy www
 Wykaz szkół wyższych i uczelni
 Gmina Lubiewo
Odzwiedziły nas:

osoby
1PRACA
Serwis Urzędów Pracy
e-PLUS
Punkt Konsultacyjny
 • Adresy www

  Monitor Polski, Dziennik Ustaw


  Infor

  Polski Serwer Prawa

  Internetowy System Informacji Prawnej

  Ogólne


  Senat Rzeczypospolitej Polskiej

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Przezydent Rzeczypospolitej Polskiej

  Oficjalna strona Polski

  Oficjalna strona Unii Europejskiej

  Ministerstwa


  Ministerstwo Gospodarki

  Ministerstwo Finansów

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

  Ministerstwo Zdrowia

  Ministerstwo Infrastruktury

  Ministerstwo Kultury

  Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

  Ministerstwo Obrony Narodowej

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Ministerstwo Skarbu Państwa

  Ministerstwo Sprawiedliwości

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Ministerstwo Środowiska

  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

  Strony dla przedsiębiorców


  Konfederacja Pracodawców Polskich

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Euro Info Centre - Program Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw

  Fundusz Mikro

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

  Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

  Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług

  Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

  Agencja J&J

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Urząd Zamówień Publicznych

  Kujawsko-Pomorskie Centrum Jakości TQM Sp.z o.o.

  Strony związane z rolnictwem


  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

  tel.(022) 623 10 00

  Agencja Rynku Rolnego

  Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR

  tel. (0-22) 661 72 72

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Agencja Nieruchomości Rolnych

  Pierwszy Portal Rolny

  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

  AgroInfo

  Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

  tel. (0-22) 623 15 15

  Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych

  ul.Wspólna 30, 00-930 Warszawa

  tel. (0-22) 623 22 56

  Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

  Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku 

  87-134 Zławieś Wielka, tel. (0-56) 611 09 00

  Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

  Główny Inspektorat Weterynarii

  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, tel. (0-22) 623 17 17

  Państwowy Instytut Weterynaryjny

  Państwowy Instytut Badawczy

  al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. (0-81) 886 30 51

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

  ul. Powstańców Wlkp. 10, 85-090 Bydgoszcz,

  tel. (0-52) 349 33 45, fax.(0-52) 322 13 52

  Inne


  Kasa Rolniczego Ubezpiecznia Społecznego

  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

  Komenda Główna Policji

  Najwyższa Izba Kontroli

  Instytut Pamięci Narodowej

  Narodowy Bank Polski

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Główny Urząd Statystyczny

  al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,

  tel. (0-22) 608 30 00

  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

  ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

  tel.(0-52) 366 93 90,

  godz. pracy: od poniedziałeku do piątku  7.00-15.00

  Państwowa Inspekcja Pracy

  Prognoza Pogody

  Strony dotyczące UE

  Centrum Informacji Europejskiej

  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

  Internetowy Serwis Głównego Negocjatora

  Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

  Portal Funduszy Strukturalnych

  powrót