STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Informacje o GCI
 Regulamin
 Fotogaleria
 GCI w Kuj.-Pom.
 ABC bezrobotnego
 Działalność gospodarcza
 Wolontariat
 Organizacje pozarządowe
 Urzędy Pracy w Kuj.-Pom.
 Ważne adresy
 Adresy www
 Wykaz szkół wyższych i uczelni
 Gmina Lubiewo
Odzwiedziły nas:

osoby
1PRACA
Serwis Urzędów Pracy
e-PLUS
Punkt Konsultacyjny
 • Informacje o GCI

  herb gminy                                logo

  Gminne Centrum Informacji  

     w Lubiewie  

  ul. Wojska Polskiego 8

  tel./fax (0-52) 3349304

  e-mail: gci@lubiewo.pl


  Gminne Centrum Informacji w Lubiewie świadczy usługi od 15.12 2004r. przez 5 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.
  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  Zasady funkcjonowania GCI
  1. GCI pełnić będzie rolę informacyjo- doradczo-szkoleniową i aktywnej jednostki w zakresie pomocy osobą bezrobotnym, absolwentom, przedsiębiorcom, itp.
  2. GCI dążyć będzie do podejmowania inicjatyw przełamujących ograniczenia rozwoju społeczono-ekonomicznego gminy.
  3. GCI swoją działalność skieruje przede wszystkim na wymienione poniżej cele:
  • udostępnienie pracowni multimedialnej lokalnej społeczności,
  • rozpoznawanie potrzeb i wymogów rynku pracy w regionie,
  • opracowywanie programów szkoleniowych dostosowanych do wymogów rynku i uwzględniające realne zapotrzebowanie rynku pracy,
  • organizowanie warsztatów propagujących nowe, skuteczne metody poruszania się na rynku pracy,
  • doradztwo zawodowe uwzględniające predyspozycje, wykształacenie i doświadczenie zawodowe osób korzystających z pomocy GCI,
  • współdziałanie z instytucjami powołanymi bądź też statutowo zajmującymi się wszelkimi formami przeciwdziałania bezrobociu,

      4. Zakres usług proponowanych przez GCI:

  Usługi gratis:

  • pomoc dla bezrobotnych i absolwentów szkół w zakresie dostępu do Internetu w celu poszukiwania ofert pracy lub innych informacji związanych z poszukiwaniem pracy, udostępniania wzorów pism (CV, podanie o pracę, itp.), zamieszczania ogłoszeń w serwisach dotyczących pracy, pomoc w znalezieniu ofert pracy.
  • korzystanie przez osoby bezrobotne, absolwentów czy osób objętych pomocą społeczną ze sprzętu biurowego dla celów z zakresu rynku pracy.

  Dla osób bezrobotnych wydzielone będzie specjalne stanowisko komputerowe.

  Proponuje się następujące usługi płatne:

  • korzystanie z ksero, faxu, wykonanie wydruków z Internetu,
  • wyszukiwanie informacji w Internecie na zlecenie,
  • wysyłanie e-maili,
  • wysyłanie formularzy do ZUS, US czy innych instytucji,
  • udostępnianie CD (programy, lekcje do nauki języków obcych),
  • wyszukiwanie kooperantów, dostawców dla małych i średnich przedsiębiorstw czy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • opracowywanie wydawnictw reklamowych i promocyjnych,
  • pisanie podań, przepisywanie prac, itp.

  Zakłada się, że z czasem możliwości samofinansowania rozszerzą się i mogą objąć, m.in:

  • pomoc w poszukiwaniu dotacji unijnych (pomoc przy wypełnianiu wniosków, formularzy, przeszukiwanie zasobów informacyjnych),
  • umożliwienie zakładania indywidualnych adresów e-mailowych,
  • konsultacjie komputerowe, rady technicze-szczególnie ważne ze względu na dużą odległość do punktów serwisujących sprzęt komputerowy,
  • udostępnianie miejsca zarówno na zewnątrz jaki i wewnątrz pomieszczenia czy w Internecie na reklamy,
  • wydawanie Biuletynu Informacyjnego z miejscem na reklamę,
  • przygotowywanie materiałów do druku, powielanie, itp.
  • sprzedaż, np. znaczków pocztowych, kopert, pocztówek, dyskietek komputerowych i płyt CD, a także map turystycznych czy przewodników, itp.

  GCI w ramach podejmowanych inicjatyw współpracować będzie z wszystkimi możliwymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami, jednostkami, itp.