STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Informacje o GCI
 Regulamin
 Fotogaleria
 GCI w Kuj.-Pom.
 ABC bezrobotnego
 Działalność gospodarcza
 Wolontariat
 Organizacje pozarządowe
 Urzędy Pracy w Kuj.-Pom.
 Ważne adresy
 Adresy www
 Wykaz szkół wyższych i uczelni
 Gmina Lubiewo
Odzwiedziły nas:

osoby
1PRACA
Serwis Urzędów Pracy
e-PLUS
Punkt Konsultacyjny
 • Aktualności

  Zapraszamy na stronę: http://www.lubiewo.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=262&Itemid=327

  24.11.2006 r. - 12.12.2006 r. - w Gminnym Centrum Informacji po raz kolejny odbywały się bezpłatne zajęcia komputerowe pn. "Z komputerem łatwiej - kurs dla każdego" - IX grupa.

  W ramach projektu utworzenia i funcjonowania Klubu Intergacji Sołecznej w Gminnym Centrum Informacji prowadzone były w dnich od 09.06.06r. do 26.06.06r. zajęcia komputerowe. Na zajęciach uczestnicy KIS-u zdobywali wiedzę z podstaw obsługi komputera, a także pisali CV i list motywacyjny.

  W maju 2006 r. Gmina Lubiewo złożyła do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wniosek o dotację na utworzenie i działalność Klubu Integracji Społecznej. Jako jedyna gmina w województwie kujawsko-pomorskim spełniliśmy kryteria określone w procedurze konkursowej i znaleźliśmy się na liście wśród 40 gmin w kraju,  które otrzymają dotację.
  Od dnia 9 czerwca 2006 r. KIS rozpoczął działalność.
  Działania Klubu skierowane są przede wszystkim do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szczególnie z przyczyn długotrwałego pozostawania bez pracy . W ramach zajęć odbywają się spotkania indywidualne i grupowe między innymi z doradca zawodowym, psychologiem, terapeutą, inspektorem ds. BHP. Osoby, które ukończą cykl zajęć mają szansę uzyskać zatrudnienie w ramach robót publicznych, gdyż ustawa o zatrudnieniu socjalnym nakłada obowiązek ukończenia zajęć KIS przed zatrudnieniem.

  24.03.2006 r. - 03.04.2006 r. - w Gminnym Centrum Informacji po raz czwarty odbywały się bezpłatne zajęcia komputerowe pn. "Z komputerem łatwiej - kurs dla każdego" - IV grupa.

  24.03.2006 r.  - w Urzędzie Gminy w Lubiewie Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowało szkoleniowo-informacyjne spotkanie dla rolników i mieszkańców wsi na temat strategii wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013.

  Spotkanie to było realizowane ze środków pochodzących z UE oraz Ministerstwa Rolnictwa         i Rozwoju Wsi przewidzianych w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na Pomoc Techniczną                   - Działanie 8.

  01.12.2005 r. - 08.12.2005 r. - w Gminnym Centrum Informacji po raz trzeci odbywały się bezpłatne zajęcia komputerowe pn. "Z komputerem łatwiej - kurs dla każdego" - III grupa.

  13.09.2005 r. - 19.09.2005 r.- odbywały się zajęcia aktywizacyjne. Uczestnikami warsztatów były osoby bezrobotne aktywnie poszukujące pracy. Zajęcia prowadzone były przez doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy z Tucholi. Celem szkolenia było umożliwienie osobom bezrobotnym nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, przygotowania się do lepszego funkcjonowania na dzisiejszym rynku pracy, zwiększenia aktywności przy poszukiwaniu pracy a także poznanie osób, które również poszukują pracy. Zajęcia opierały się o dyskusje, ćwiczenia i współpracę z innymi uczestnikami oraz pracę własną.

  19.08.2005 r. - 09.09.2005 r. - w Gminnym Centrum Informacji odbywały się bezpłatne zajęcia komputerowe pn. "Z komputerem łatwiej - kurs dla każdego" - II grupa.

  23 czerwca 2005 r. - Gminne Centrum Informacji współnie z Urzędem Gminy zorganizowało szkolenie dla organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu na temat funduszy strukturalnych. Szkolenie było prowadzone przez przedstawiciela Regiolanego Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu.

  20 czerwca 2005 r. - w Gminnym Centrum Informacji rozpoczęły się bezpłatne zajęcia komputerowe pn. "Z komputerem łatwiej - kurs dla każdego". Na zajęciach omawiane są:

  • podstawowe informacje o sprzęcie komputerowym,
  • praca z systemem operacyjnym MS Windows XP, poruszanie się po systemie,
  • uruchamianie popularnych programów,
  • porusznie sie po Internecie.

  5 maja 2005 r. - Gminne Centrum Informacji zorganizowało 3 godzinne spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Omówione zostały nastepujące programy: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje oraz  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Działanie 3.4 Mikroprzedsiebiorstwa.

  Programy prezentowała przedstawicielka z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

  8.03.2005r.-18.03.2005r. - odbywały się zajęcia z Klubu Pracy .  Uczestnikami warsztatów były osoby bezrobotne aktywnie poszukujące pracy. Zajęcia prowadzone były przez doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy z Tucholi. Celem szkolenia było umożliwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, przygotowania się do lepszego funkcjonowania na dzisiejszym rynku pracy, zwiększenia aktywności przy poszukiwaniu pracy a także poznanie osób, które również poszukują pracy.

  15 grudnia 2004 r. - Gminne Centrum Informacji w Lubiewie oficjalnie rozpoczęło swą działaność.