STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Informacje o GCI
 Regulamin
 Fotogaleria
 GCI w Kuj.-Pom.
 ABC bezrobotnego
 Działalność gospodarcza
 Wolontariat
 Organizacje pozarządowe
 Urzędy Pracy w Kuj.-Pom.
 Ważne adresy
 Adresy www
 Wykaz szkół wyższych i uczelni
 Gmina Lubiewo
Odzwiedziły nas:

osoby
1PRACA
Serwis Urzędów Pracy
e-PLUS
Punkt Konsultacyjny

logo

zaprasza do współpracy:

  • absolwentów szkół,
  • osoby długotrwale pozostające bez pracy i jej poszukujące,
  • osoby w trudnej sytuacji materialnej,
  • młodzież i uczniów, nauczycieli,
  • przedsiębiorców, rolników,
  • organizacje pozarządowe i społeczność lokalną.